Пакети

Пакет Стандарт на месец - 100 лв./мес
 • Намери имот неограничен за 1 мес.
 • Земеделска карта (мес)
 • Договори ПРОФЕСИОНАЛ (мес)

Първоначален лиценз за пакети - 780 лв./брой

Мобилни устройства - 1 лв./мес за устройство

Купи
Пакет Стандарт на година - 970 лв./год
 • Земеделска карта
 • Договори ПРОФЕСИОНАЛ
 • Намери имот неограничен за 1 мес.

Първоначален лиценз за пакети - 780 лв./брой

Мобилни устройства - 1 лв./мес за устройство

Купи
Пакет Агроном - 970 лв./год
 • Отчитане на ресурси и обработки ПЛЮС
 • Намери имот неограничен за 1 мес.
 • Агрозадачник офис КЛАСИК
 • Агрозадачник - мобилно приложение за проследяване

Първоначален лиценз за пакети - 780 лв./брой

Мобилни устройства - 1 лв./мес за устройство

Купи
Пакет Професионал - 1200 лв./год
 • Договори ПРОФЕСИОНАЛ
 • Отчитане на ресурси и обработки ПЛЮС
 • Намери имот неограничен за 1 мес.
 • Агрозадачник офис КЛАСИК
 • Агрозадачник - мобилно приложение за проследяване

Първоначален лиценз за пакети - 780 лв./брой

Мобилни устройства - 1 лв./мес за устройство

Купи